Algemene voorwaarden2018-10-30T07:59:43+00:00

ALGEMENE VOORWAARDEN WHISKY WIJSHEID


WEBSITE:

Whisky Wijsheid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit fouten (waaronder typfouten) in, of weglatingen uit deze Whisky Wijsheid website. Door de toegang tot en het gebruik van de Whisky Wijsheid website bevestigt Koper aanvaarding van deze algemene voorwaarden, die kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

PRIJZEN:

De verzendkosten worden, afhankelijk van de woonplaats van Koper, berekend in de check-out van de site en worden separaat vermeld vóór Koper afrekent.

Alle prijzen zijn in Euro’s en alle bestellingen worden afgerekend in Euro’s.
Goederen dienen volledig te zijn betaald, voorafgaand aan verzending. De Afterpay betaalmethode geldt hierop als uitzondering.
Genoemde prijzen voor alle aangeboden producten of diensten, zoals getoond op de site, zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. Eventuele wijzigingen van de prijs zullen worden meegedeeld en bevestigd aan koper vóór verzending aan Koper om koper de mogelijkheid te geven de bestelling te annuleren.

WETTELIJKE BEVOEGDHEID TOT AANGAAN KOOP:

Koper moet de legale leeftijd hebben bereikt om alcohol te kopen, zowel in het land waar de koper de bestelling bevestigt als in het land van bestemming. Koper dient dit op de site te verklaren vóór afrekenen.

VERZENDING EN BEZORGING:

Whisky Wijsheid verstuurt bestellingen, besteld via de webshop, in de regel binnen 48 uur. Uitzondering hierop kunnen bestellingen zijn van meer dan 10 producten ineens en wanneer bestellingen niet meer (voldoende) op voorraad zijn.

Alle aangeboden producten zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Whisky Wijsheid kan de beschikbaarheid van producten niet garanderen.

Koper dient, direct na ontvangst van goederen door koper, alle items zorgvuldig te controleren en onmiddellijk per e-mail contact op te nemen met de klantenservice van Whisky Wijsheid indien deze onjuist of onvolledig zijn.
In geval van ontvangst van beschadigde goederen, dient de Koper dit eveneens onmiddellijk per e-mail te melden aan Whisky Wijsheid. Koper stuurt de goederen niet terug, tenzij geïnstrueerd door Whisky Wijsheid en behoudt de goederen totdat Koper verdere instructies krijgt.
Whisky Wijsheid kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor vertraagde of niet-levering van de goederen als gevolg van een verkeerd geleverd afleveradres.
Als een pakket door een van onze verzendpartners wordt teruggestuurd naar Whisky Wijsheid als gevolg van een onvolledig of onjuist door de Koper opgegeven afleveradres, dan zal Whisky Wijsheid de verzendkosten voor het opnieuw verzenden van het product in rekening brengen. Indien Koper niet wenst dat de goederen opnieuw worden verzonden, dan betaalt Whisky Wijsheid de waarde van de goederen aan Koper terug minus de oorspronkelijke verzendkosten.
Whisky Wijsheid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die nodig zijn voor een bepaalde datum en die niet arriveren bij koper binnen de vereiste tijd.
Navraag over uw (nog) niet geleverde bestelling voor Nederland en België is mogelijk binnen 5 dagen na verwachte levering. Dit, in verband met de voorwaarden zoals onze verzendpartners die stellen. Een onderzoek naar uw bestelling voor Nederland, België en de rest van de wereld kan alleen binnen 2 weken na de oorspronkelijk verwachte afleverdatum worden uitgezet. Een eventueel door u in te vullen ontvangersverklaring die u op aangeven van onze klantenservice krijgt, dient dan ook binnen deze periode aan onze klantenservice te worden teruggestuurd.
Lokale belastingen en accijnzen zijn de verantwoordelijkheid van de klant.
Whisky Wijsheid is niet verantwoordelijk voor eventuele bestellingen die in beslag worden genomen of in beslag zijn genomen door het niet voldoen van extra douaneverplichtingen door Koper.

Ongewenste goederen die correct werden geleverd zullen door Whisky Wijsheid vanwege veiligheidsredenen niet worden retourgenomen. We bieden wel de garantie dat er samen met koper naar een goede oplossing wordt gezocht. Indien er voldoende informatie wordt overhandigt en er naar het oordeel van Whisky Wijsheid geen sprake is van grove nalatigheid of opzet, wordt er gezorgd voor een vervangend product.

PROEVERIJ HERHAALBESTELLING:

Contractsduur:
Een herhaalbestelling bij Whisky Wijsheid wordt aangegaan zonder een minimum periode. Er kan op elk moment kosteloos worden opgezegd door een mail te sturen naar Whisky Wijsheid. Incasso’s die reeds zijn uitgevoerd vóór het moment van opzeggen worden niet meer teruggedraaid.

Incasso:
Bij het online via de webshop aangaan van een herhaalbestelling op Whisky Wijsheid is de eerste betaling via een van de aangegeven betaalmethoden. Hiermee is ook het mandaat gegeven voor de vervolgbestellingen. De vervolgbestellingen zullen altijd per automatische incasso plaatsvinden.

Storneringen van incasso:
Whisky Wijsheid behoudt zich het recht voor de verzending van opvolgende edities op te schorten totdat betalingen van verzonden en eerstvolgende van opvolgende edities zijn voldaan. Dit ontslaat koper niet van betaling van voornoemde edities.

 HEB JE EEN VRAAG OF OPMERKING?

Neem dan contact met ons op

0

Begin met proeven!