Copyright2018-05-31T14:35:32+00:00

COPYRIGHT


COPYRIGHT:

© Copyright Whisky Wijsheid 2017 en verder. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die je op deze site (Whisky Wijsheid.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Whisky Wijsheid of zijn gelicenceerd aan Whisky Wijsheid.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Whisky Wijsheid of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.
Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Whisky Wijsheid”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.
Whisky Wijsheid voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

HEB JE EEN VRAAG OF OPMERKING?

Neem dan contact met ons op

0

Begin met proeven!